FANDOM


Seventy Years of Polish Archaeology in Egypt wystawa otwarta od 21 października do 31 stycznia 2008 roku w Muzeum Egipskim w Kairze, prezentująca najcenniejsze zabytki pozyskane podczas prac prowadzonych przez polskie misje wykopaliskowe z terenu całego Egiptu: Edfu, Sakkary, Deir el-Bahari, Tell Atrib, Aleksandrii, Sheich abd el-Gurna, Naqlun. Dla zwiedzająych wystawiono m.in. rekonstrukcje dwóch późnopredynastycznych figur pokrytych złotą blachą oraz unikatowe, miniaturowe figurki wykonane z kła hipopotama datowane na okres wczesnodynastyczny ze stanowiska Tell el-Farcha w Delcie Nilu. Kuratorem wystawy była Aleksandra Majewska. Wystawa rozpoczeła się uroczystością odsłonięcia popiersia Profesora Kazimierza Michałowskiego w panteonie wielkich egiptologów w Muzeum Egipskim.

Początkowo wystawa miała być otwarta do 21 listopada 2007. W związku z wielkim zainteresowaniem, jakie wzbudziła polska wystawa archeologiczna w Kairze, przedstawiciele Najwyższej Rady Starożytności Egiptu zadecydowali o jej przedłużeniu do końca stycznia 2008.

Zaprezentowano na niej 150 eksponatów z dziewięciu polskich stanowisk archeologicznych położonych w różnych częściach Egiptu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki