FANDOM


Religia starożytnego Egiptu - to samoistnie powstały, skomplikowany konglomerat wierzeń, mitów i magii, istniejący w Egipcie jeszcze przed zjednoczeniem kraju (XXX w. p.n.e.).

Konserwatyzm i swoiście pojmowany synkretyzm pozwolił na istnienie w systemie religijnym osobliwych sprzeczności: różne bóstwa łączono w jeden byt, w którym występowały cechy każdego z łączonych bogów, tradycjonalizm zaś spowodował, że jedynie niezbyt istotne cechy wierzeń ulegały ewolucji.

Bogowie Edytuj

Główny artykuł.png
Główny artykuł: Bogowie starożytnego Egiptu

Religia Egiptu była politeistyczna, choć wśród kapłanów panowało przekonanie o jedynym stwórcy wszechświata. Panteon był uproszczonym sposobem przedstawienia ludowi wielorakich aspektów Jedynego.

Panteon obejmował różne związki rodzinne: triady (Ozyrys, Izyda, Horus), enneady (9 bóstw Heliopolis), ogdoady (8 bóstw Hermopolis). Istniała też cała lista bóstw lokalnych, które nie wypierały bogów najważniejszych. Władca był traktowany początkowo jako bóstwo i identyfikowany z Horusem, a następnie (koniec Starego Państwa) stał się synem boga (Amona – Re), był też najwyższym kapłanem.

Główny artykuł.png
Główny artykuł: Stare Państwo

W czasie panowania Amenhotepa IV Echnatona (XIV w. p.n.e.) władca próbował wprowadzić kult jedynego, słonecznego bóstwa Atona.

W Okresie Późnym doszły do głosu elementy magiczne i wiara stała się zbiorem rytualnych zachowań i zaklęć. Świątynie egipskie prócz miejsca kultu (wnętrze przybytku dostępne było tylko dla kapłanów i władcy) były też szkołami (Domy Życia) dla przyszłych urzędników, lekarzy i kapłanów. Gromadziły wiedzę i zapiski kronikarskie, tu rodziła się literatura i sztuka, stąd płynęły dyrektywy dotyczące nauki, techniki, administracji państwowej i ekonomii.

Główny artykuł.png
Główny artykuł: Okres Późny

Życie po śmierci Edytuj

Wyobrażenia Egipcjan o życiu po śmierci wynikały z ich poglądów o istocie człowieka. Istota ludzka była czymś niezmiernie złożonym, składającym się z ciała i elementów duchowych: "ka", "ba", "ach" i cienia, które nie mogły istnieć bez cielesnego odpowiednika (stąd mumifikacja lub choćby posąg czy inskrypcja z imieniem). Rozłączenie tych pierwiastków po śmierci przyczyniało się do całkowitej dezintegracji osoby, dlatego czyniono wszystko, by temu zapobiec (mumia, posągi, uwiecznianie imienia, obrzędy magiczne, bogate dary i ofiary z pokarmów). Stąd też wynikały zabiegi o trwały grób dla mumii (piramidy, mastaby czy groby szybowe).

Wierzono także w rodzaj sądu nad duszami zmarłych (sąd Ozyrysa), które – aby się usprawiedliwić – korzystały z zaklęć i wzorów odpowiedzi zawartych w Księdze umarłych, w którą wyposażano każdego zmarłego. Świat zmarłych umieszczano "na zachodzie".

Zobacz także Edytuj

BibliografiaEdytuj

  1. Popularna Encyklopedia Powszechna, Wydawnictwa Fogra

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki