FANDOM


Ptah - wieloaspektowe prabóstwo pochodzenia memfickiego. Uznany za stworzyciela i patrona wszelkiej działalności kreatywnej (a więc pisarzy, artystów). Synkretycznie łączył się w różnych okresach z różnymi bogami, np. jako "Ptah-Sokaris-Ozyrys" był bóstwem zmarłych. Wiele bóstw zachowując nawet swą tożsamość uważanych było za "uosobienie" Ptaha (np. byk Apis). Przedstawiano go z reguły jako łysego, mumimorficznego mężczyznę z berłem, na postumencie.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki