FANDOM


Horapollo (ok. V wiek) - zhellenizowany Egipcjanin, autor dwutomowego, koptyjskiego (przetłumaczonego na grekę) traktatu o piśmie hieroglificznym. Podstawowym, błędnym założeniem Horapollona - nie znającego w istocie pisma hieroglificznego - było przypisywanie poszczególnym znakom osobnych wartości semantycznych, innymi słowy traktowanie tego pisma jako czysto piktograficznego. Dzieło Horapollona legło u podstaw wszystkich bez mała błędnych, przedchampollionowskich prób odczytania pisma hieroglificznego. Przyczyniło się za to do powstania renesansowej ikonologii.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki