FANDOM


Dżedi - czarownik z Medum, wzmiankowany w Papirusie Westcar.

"Liczy sobie 110 lat i po dziś dzień zjada 500 bochenków chleba, ćwiartkę wołu, zapijając to setką dzbanów piwa"

Opisany na Papirusie król Cheops spotyka owego czarownika podczas poszukiwań "sekretnych komnat w przybytku boga Tota", które władca ten zamierzał odtworzyć w swojej świątyni kultu grobowego. Dżedi wyjaśnia królowi, że tajemnicę wyjawi mu Userkaf, faraon następnej dynastii, zrodzony z żony kapłana z Heliopolis.

W dalszej części Papirusu zachowanie Cheopsa, który zapragnął ściąć pewnego więźnia z chęci sprawienia sobie przyjemności, szokuje czarownika. Dżedi zwraca władcy z tego powodu uwagę mówiąc: "nie wolno tego czynić z trzodą poświęconą przez boga"

Z Mejdum wywodzić się tak jak Dżedi poprzednik Cheopsa na tronie egipskim - Snofru. Jest zatem wielce prawdopodobne, że twórcy Papirusu wprowadzili to nawiązanie świadomie i w określonym celu. Tekst powstał w czasach Pierwszego Okresu Przejściowego i jest atakiem w działania królów Starego Państwa pochłoniętych tworzeniem monumentalnych budowli.


Cytaty z: