FANDOM


Chnum, ("baran") - początkowo lokalne bóstwo Elefantyny, zyskało popularność dzieki powszechności kultu baranów w wielu miejscowościach Górnego Egiptu. Przekazy teologiczne każą uważać go za twórcę ludzi, których wytoczył na kole garncarskim. Popularność kultu Chnuma wpłynęła na jego niejednoznaczne stanowisko w panteonie. Łączono go synkretycznie z wieloma bogami, np. Gebem, Ozyrysem, Re, Szu. Właśnie osobliwe, czterogłowe wyobrażenia Chnuma z Esna interpretowane są jako synkretyczne bóstwo jednoczące cechy wymienionych bogów.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki