FANDOM


Anch - znak hieroglificzny o podwójnym pierwotnie znaczeniu. Oznaczał rzemień podtrzymujący sandał, lecz wykorzystując jego fonetyczną zbieżność z wyrazem żyć (a ponieważ np. woda czy powietrze są także czynnikami życia - można było opisywać je również znakiem anch) nadano mu magiczne znaczenie i w formie amuletu-symbolu zyskał wielką popularność już od okresu Starego Państwa. Wielu badaczy dodaje przy tym, że anch symbolizuje nie tyle życie jako biologiczną egzystencję, ile niezniszczalną siłę witalną w wymiarze absolutnym, życie wieczne jako przymiot boski - stąd bogowie mogą "wręczać" anch ludziom (głównie władcom), dając im nie tyle nieśmiertelność, co porcję sił witalnych. Znak odżywa zresztą we wczesnochrześcijańskiej symbolice koptyjskiej jako crux ansata.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki